Choose your language

login

Partners

Partner 10-REGIONALNI RAZVOJNI CENTAR KOPER

RRC Koper deluje kao institucija na regionalnom nivou sa ciljem promocije poslovnog i ekonomskog razvoja u regiji. Obavlja ulogu regionalnog koordinatora interesa na lokalnom, kao i nacionalnom nivou u ovoj oblasti, kao i u oblasti regionalnog razvoja, ljudskih resursa i zaštite životne sredine. RRC ima veliko iskustvo u nacionalnim i međunarodnim projektima za podsticanje preduzetništva i inovacija. Vrši različite usluge za MSP-a i start-up firme (“one-stop-shop” i konsultantske usluge, treninge, seminare, mentorske konsultacije), a od 1999. implementira šemu garancija (finansijske usluge, koje obezbeđuju garanciju za kredite MSP-a).

Address:

Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, Slovenia

Contact:

Tina Matekovic
tina.matekovic@rrc-kp.si
Tel.: +386 5 66 37 590
Fax: +386 5 66 37 581
www.rrc-kp.si