Choose your language

login

Partners

Partner 11- TEHNOLOŠKI PARK PRIMORSKE

Tehnološki Park Primorske (TPP) promoviše osnivanje, rad i rast tehnološki naprednih kompanija sa visokim tržišnim potencijalom. TPP pomaže takve firme u prevazilaženju poslovnih i tržišnih izazova, kako bi im se omogućilo da pretvore svoje ideje u proizvode i u najkraćem roku izađu na tržište. TPP zapošljava 6 stručnjaka (u oblasti menadžmenta, marketinga, finansija, opšte administracije, projekata) i smešten je u poslovnoj zgradi (oko 5.200 m2 korisnog prostora) sa kancelarijama, radionicama, prostorije sa računarima, sobe za sastanke i 3 potpuno opremljene sale za predavanja (kompjuteri, internet, video-konferencije, sistem prevođenja, audio), barom.
Vlasnici TPP: Opština Nova Gorica i Šempeter-Vrtojba i Rence-Vogrsko, Univerzitet Nova Gorica, Letrika d.d. i Elektro Primorska d.o.o. PTP održava formalnu i neformalnu saradnju sa nekoliko obrazovnih i istraživačkih institucija, fondova tržišta kapitala  i poslovnih anđela.

Address:

Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenia

Contact:

MRS Maja Vidič
maja.vidic@primorski-tp.si
Tel.:+386 5 393 24 53 
Fax.:+386 5 393 24 55
www.primorski-tp.si