Choose your language

login

Partners

Partner 14- ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Istarska Razvojna Agencija (IDA) d.o.o. prva je regionalna i jedna od vodećih razvojnih agencija u Hrvatskoj. Njena je primarna uloga podsticanje razvoja malog i srednjeg preduzetništva u Istarskoj županiji i to kroz pružanje finansijske podrške, provođenje edukacija, razvijanje preduzetničke infrastrukture, informisanje i savetovanje preduzetnika, pružanje usluga potencijalnim stranim investitorima, te provođenje različitih međuregionalnih i međunarodnih projekata usmerenih na stvaranje povoljne preduzetničke klime u Istarskoj županiji. Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. prva je hrvatska regionalna razvojna agencija koja je sertifikovala sistem upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2000. Od oktobra  2009. godine, u sklopu IDA-e deluje METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije. Na kraju treba navesti i Međunarodnu i međuregionalnu saradnju, koja čini vrlo bitan segment delovanja IDA-e. Naime, IDA je sudelovala u sprovođenju 26 projekata, delimično finansiranih iz pretpristupnih fondova Europske Unije.

Address:

Mletačka 12/IV, 52100 Pula, Croatia

Contact:

Alek Dragojević
alek.dragojevic@ida.hr
Tel:+385 (0)52 381 900
fax. +385 (0)52 381 905
www.ida.hr