Choose your language

login

Partners

Partner 16- EVROPSKI REGIONALNI OKVIR ZA SARADNJU

Evropski Regionalni Okvir za Saradnju (ERFC) uspostavljen je u konvergencijskoj regiji (zapadna Grčka), a kancelarije se kontinuirano otvaraju u drugim regijama Grčke i Europske Unije. Okvir je osnovan 2009. godine kako bi narod mogao izraziti mišljenje u vezi razvoja Grčke i evropskog područja. ERFC ima za cilj da služi kao primer jačanja institucionalnih napora ka integraciji u EU, koji pritom podstiče  međuregionalnu i regionalnu konkurentnost a istovremeno integriše preporuke EU projekata u nacionalne i regionalne politike. Članovi i saradnici ERFC-a ključni su rukovodioci integracija, predstavnici javnih tela, akademskih institucija i civilnog društva iz EU i ostatka sveta. Mreža stručnjaka ERFC-a broji više od 100 rukovodioca koji su aktivni u različitim područjima. Najsavremenije kancelarije i ICT oprema garantuju efikasnu i delotvornu koordinaciju i sprovođenje aktivnosti.

Addresses:

HEAD Offices: 33, Paltonos Street, 25100 Aegion, Greece
Branch offices: 13 Iasonos & Sosipatrou Str, 49100 Kerkyra, Greece

Contact:

Mr Nikolaos Petropoulos
erfc@otenet.gr   / petropoulos@otenet.gr 
Tel : +30 2910 60427
Fax : +30 26910 62.904
www.erfc.gr