Choose your language

login

Partners

PARTNER 2 – FRIULI INOVACIJE, CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKI I TEHNOLOŠKI TRANSFER

Friuli Innovazione je osnovana od strane Univerziteta Udine 1999. godine kako bi se podržala  i ubrzala saradnja između istraživača i subjekata iz ekonomskog sektora Friuli Venezia Giulia regije. 2004. Friuli Innovazione je poveren menadžment Naučnog i Tehnološkog Parka Udine. Park je lociran u industrijskoj zoni  Udina, sa površinom od 80.000 m2, zatvorenoj za motorna vozila, sa jednostavnim pristupom Friuli Venezia Giulia aerodromu, kao i međunarodnim aerodromima u Veneciji, Ljubljani i Klagenfurtu. Park je namenjen za istraživačke laboratorije, kombinovane univerzitet-biznis laboratorije, centre znanja, industrijske „spin off“ firme i „Start-up“ firme.

Friuli Innovazione :

  • Upravlja „Techno Seed“, ICT i visoko-tehnološkim inkubatorom, koji pruža podršku u poslovnom planiranju, osnivačkom i rizičnom kapitalu i strateškoj infrastrukturi;
  • Vodi „Apre-Udine Desk“, Agenciju za promociju Evropskog istraživanja, koja pruža informacije o Evropskim finansijskim mogućnostima za istraživačke i tehnološke inovacije.

Friuli Innovazione je član APSTI (Asocijacije naučnih i tehnoloških parkova Italije) mreže. Friuli Innovazione poseduje veliko iskustvo vezano za evropske, nacionalne i regionalne fondove namenjene „start-up“ i „spin off“ firmama, aktivnostima za podršku preduzetništva, internacionalizaciji inovacija i MSP-a, kao i tehnološkom transferu.

Address:

Via J. Linussio, 51 - 33100 Udine - ITALY

Contacts:

Elisa Micelli (elisa.micelli@friulinnovazione.it; +39 0432 629941)

Romina Kocina (romina.kocina@friulinnovazione.it; + 39 0432 629916)

Claudia Baracchini (claudia.baracchini@friulinnovazione.it; + 39 0432 629940)

Fax: +39 0432 603887

www.friulinnovazione.it