Choose your language

login

Partners

PARTNER 3 – NAUČNI I TEHNOLOŠKI PARK TECNOPOLIS PST

Tecnopolis PST je javna kompanija u vlasništvu Univerziteta Bari, osnovana 2009. godine radi upravljanja istoimenim naučnim i tehnološkim parkom.

Tecnopolis PST je nastavio sa aktivnostima razvijenim od strane Technolopis CSATA u periodu od 1969-2008 godine. Technopolis PST promoviše, upravlja i razvija strategiju naučnog parka kroz:

 • Upravljanje tehnološkim uslugama, logistikom i održavanjem prostorija;
 • Kreiranje novih inovativnih kompanija i univerzitetskih „spin off“ firmi;
 • Valorizaciju ostvarenog tehnološkog transfera istraživačkih rezultata namjenjenih MSP-ima;
 • Podršku lokalnim javnim institucijama u promociji lokalnog razvoja;
 • Napredne edukativne aktivnosti tehnološkog karaktera.

Tecnopolis PST pruža sledeće usluge:

 • Osnovne usluge vezane za poslovni prostor, laboratorijski i proizvodni prostor, zajedničke prostorije, opšte održavanje i zajedničke objekte;
 • Usluge dodatne vrednosti radi održavanja preduzetničkog projekta;
 • Informacije, orijentaciju i edukaciju o mogućnostima za osnivanje preduzeća, prvenstveno u visoko intezivnim naučnim sektorima;
 • Provera (scouting) inovacionih potencijala (biznis ideja);
 • Trening tokom celog perioda razvoja kompanije: pred „start-up“ faza, „start-up“ faza, razvoj i „way-out“ izlazak;
 • Tehničku pomoć i strategijske savete u pripremanju poslovnog plana;
 • Pomoć u traženju i izboru finansijskih partnera koji su u mogućnosti da podrže efektivan početak poslovanja i definisanje pravne strukture novonastalih preduzeća;
 • Pomoć u tehnološkom razvoju i pronalaženju finansijskih mogućnosti (nacionalnih i Evropskih), pronalaženju i izboru međunarodnog partnerstva;
 • Pomoć u pronalaženju specifičnih strategijskih stručnjaka (pravnih, komercijalnih, finansijskih, poreskih itd.)
 • Saveti o intelektualnoj svojini i aspektima patentiranja.

Address
Strada Prov. Le per Casamssima km 3 70010 - Valenzano (Bari) Italy

Contact

MRS Annamaria Annicchiarico
a.annicchiarico@tno.it
Tel.: +39 080 4670416
Fax: +39 080 4670383
www.tecnopolispst.it