Choose your language

login

Partners

PARTNER 4 - PROVINCIJA FERARA – RAZVOJNA AGENCIJA

Agencija SIPRO je osnovana 1975. godine pod imenom "Societa Interventi Produttivi" sa zadacima da proučava, preduzima i promoviše inicijative usmerene ka pružanju podrške proizvodnim jedinicama na području Ostelato kroz preuzimanje i urbanizaciju industrijskih lokacija, izradu studija i istraživanja koja se tiču povećanja resursa na teritoriji Provincije Ferara. U narednim godinama, SIPRO je proširio svoju misiju i geografsko područje svog delovanja, uključivši tako teritoriju cele pokrajine.

Godine 1999. SIPRO postaje „Agencija za lokalni razvoj“, sa zadatkom da promoviše celokupnu teritoriju Provincije Ferara. Zahvaljujući pozitivnim rezultatima postignutim kroz implementatciju mera u okviru cilja 2, SIPRO je uspešno implementirao „Regionalni  Specijalni Program“ čija je svrha bila ulaganje u preduzeća i infrastrukturu, kao i „Teritorijalni Sporazum za Feraru“ (finansiran iz nacionalnih fondova).
Trenutno, SIPRO rukovodi sa tri Eko-industrijska parka, a posebno je aktivan u projektima transnacionalne saradnje sa partnerima iz cele Evrope (na pitanjima koja se tiču: klastera, energetske efikasnosti, podrške razvoju start-up firmi i malih i srednjih preduzeća, inkubatorima, kreativnih industrija).

Address:
Via IV Novembre, 9 - 44121 Ferrara

Contact:
MS Silvia Pulvirenti
silvia.pulvirenti@siproferrara.com
Tel.: +39 0532 243484
Fax: +39 0532 245479
www.siproferrara.com