Choose your language

login

Partners

PARTNER 6 – DIREKCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, osnovana je 2000. godine, kao vladina  institucija  koja podržava razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Crnoj Gori. Direkcija pokriva čitavu teritoriju Crne Gore, pružajući stručnu pomoć, te učestvujući u definisanju pravila koja se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća, pre svega radi ostvarivanja ciljeva propisanih od strane Evropske Unije, a koji se tiču razvoja malih i srednjih preduzeća. Inovacije su prepoznate kao motor privrednog razvoja u zemlji. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća promoviše osnivanje i razvoj preduzeća zasnovanih na znanju kroz promovisanje procesa za pokretanje preduzeća i poslovnih inkubatora. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je odgovorna za sledeće oblasti: definisanje strategija za mala i srednja preduzeća; pripremanje i realizaciju razvojnih projekata i programa koji se tiču malih i srednjih preduzeća; koordinaciju programa, mera i aktivnosti koji se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća; monitoring realizacije programa finansijske podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća, uključujući finansijsku podršku iz inostranstva; pružanje stručne pomoći i učestvovanje u definisanju pravila koja se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća; ostvarivanje ciljeva i standarda, posebno onih koji su propisani od strane EU za razvoj malih i srednjih preduzeća; ispitivanje uticaja zakonskih i drugih činioca na razvoj malih i srednjih preduzeća; pripremanje obrazovnih programa za preduzetnike; izrada projekata;  briga o lokalnim i regionalnim organizacijama za pomoć razvoju MSP-a, predlažući i obezbeđujući tom prilikom realizaciju specijalnih programa za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća (franšizinga, lizinga, rizičnog kapitala, tehnoloških parkova, inkubatora, itd.), kao i u drugim poslovima  za koje je ovlašćena.

Address:

Rimski trg 46 - 81000 Podgorica - Montenegro

Contact person:

MRS Tanja Radonjic
tanja.radonjic@nasme.me
Tel: +382 20 406 306
Fax: +382 20 406 326
www.nasme.me