Choose your language

login

Projekat

SMART INNO je projekat sufinansiran od Evropske Unije kroz „IPA Jadranski Program Prekogranične Saradnje 2007-2013" u okviru prvog poziva za strateške projekte.

Projekat na temu „inovativnosti“ je u okviru prioriteta – 1,  koji ima za cilj jačanje saradnje između stejkholdera i kreatora politika da bi se povećao kapacitet za istraživanje, razvoj i inovativnost (IRI), te stvorili mehanizmi podrške malim i srednjim preduzećima (MSP) u cilju razvoja svojih IRI sposobnosti i poboljšaja konkurentnosti.
Glavni cilj SMART INNO projekta je razvoj sistema inteligentne (SMART) mreže za praćenje i podsticanje istraživačkih i inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća širom jadranskog regiona.  SMART INNO Partnerstvo sačinjava 18 partnera iz 8 zemalja jadranskog regiona (Italija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Crna Gora, Srbija, Slovenija). Partnerstvo uključuje značajne aktere iz različitih oblasti: regionalne vlasti, privredne komore, inovacione centre i centre za tehnološki transfer, regionalne razvojne agencije, Univerzitet sa naučno-inovativnim kapacitetima, MSP specijalizovano u organizaciji klastera i NVO uključena u EU regionalnu saradnju.