Choose your language

login

Partners

Provincija Rimini je javna ustanova, sastavljena od 27 opština, sa zadatkom da upravlja razvojem teritorije provincije. Provincija koristi strategije koje se odnose na sve vrste društveno ekonomskog razvoja uključujući, između ostalog, međunarodnu projektnu saradnju i sporazume između javnih i...
Osnovana  1965., Unija privrednih komora regije Veneto (Unioncamere del Veneto – UCV) okuplja i predstavlja sedam privrednih komora Veneto regije iz oblasti industrije, zanatstva i poljoprivrede. Asocijacija pruža podršku, promoviše i pomaže internacionalizaciji regionalne ekonomije uz istovremeno...
Friuli Innovazione je osnovana od strane Univerziteta Udine 1999. godine kako bi se podržala  i ubrzala saradnja između istraživača i subjekata iz ekonomskog sektora Friuli Venezia Giulia regije. 2004. Friuli Innovazione je poveren menadžment Naučnog i Tehnološkog Parka Udine. Park je lociran u...
Tecnopolis PST je javna kompanija u vlasništvu Univerziteta Bari, osnovana 2009. godine radi upravljanja istoimenim naučnim i tehnološkim parkom. Tecnopolis PST je nastavio sa aktivnostima razvijenim od strane Technolopis CSATA u periodu od 1969-2008 godine. Technopolis PST promoviše, upravlja i...
Agencija SIPRO je osnovana 1975. godine pod imenom "Societa Interventi Produttivi" sa zadacima da proučava, preduzima i promoviše inicijative usmerene ka pružanju podrške proizvodnim jedinicama na području Ostelato kroz preuzimanje i urbanizaciju industrijskih lokacija, izradu studija i...
Agencija za Inovacije je osnovana 1988. godine i bavi se promocijom inovacionih procesa u lokalnoj javnoj upravi, konsaltingom i razvojem područja i lokalne ekonomije. API agencija je  takođe fokusirana na širenje najboljih iskustava na polju inovacija u okviru javnog sektora na nacionalnom i...
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, osnovana je 2000. godine, kao vladina  institucija  koja podržava razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Crnoj Gori. Direkcija pokriva čitavu teritoriju Crne Gore, pružajući stručnu pomoć, te učestvujući u definisanju pravila koja se...
Regionalna razvojna agencija Zlatibor (RRA Zlatibor) je neprofitna razvojna institucija koju je 2002. godine osnovalo 9 lokalnih samouprava iz Zlatiborskog okruga. Od 2011., Nacionalna agencija za regionalni razvoj Republike Srbije akredituje RRA Zlatibor da implementira nacionalne programe...
Osnovana 1857., Privredna Komora Srbije predstavlja zajednički interes preduzeća i drugih privrednih subjekata Srbije, sa zadatkom stvaranja ekonomskog sistema, ekonomskih politika i poslovnog okruženja. Glavni cilj Komore je podsticanje stvaranja jakog konkurentskog okruženja i zakonodavstva...
Regionalna razvojna agencija Zlatibor (RRA Zlatibor) je neprofitabilna regionalna razvojna institucija  koju su  osnovale  9 opština iz Zlatiborskog okruga  2002.godine.  Nacionalna agencija za regionalni razvoj je akreditovala RRA Zlatibor i dala ovlašćenje da realizuje nacionalne programe...

Pages